• RIIGI- ja OMAVALITSUSASUTUSTE TEENISTUJATE AMETIÜHING

ROTAL ühendab kõik riigi- ja omavalitsusasutuste ametnikud ja töötajad ühtsesse liitu selleks, et tegutseda koos töö- ja palgatingimuste ning sotsiaalse olukorra parandamise nimel. ROTAL on sotsiaalpartneriks Vabariigi Valitsusele,ministeeriumidele, ametkondadele, Eesti Linnade ja Valdade Liidule, Eesti Omavalitsusliitude ühendusele. ROTALi liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab Liidu põhikirja ja maksab liikmemaksu vastavalt kokkulepitud tingimustele. ROTAL on Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) liige. ROTAL on ka Avaliku Teenistuse Internatsionaali (PSI) ja Euroopa Avaliku Teenistuse Liidu (EPSU) liige alates 30.06.1993.a.


 

Uudised

Meened

Meil on hea meel teatada, et ROTAL-i lehelt on võimalik tellida ka meie meeneid.
Meene tellimiseks vali all olevalt pildilt välja meene ja saada meile kiri.