Tööstress ja läbipõlemisega toimetulek

Koolitus annab ülevaate sellest, kuidas ennetada tööstressi ja läbipõlemist. Osalejad õpivad analüüsima erinevaid ennetusstrateegiaid ja toimetulekuvõtteid. Oluliseks osaks koolitusel on selle mõistmine, kuidas stress areneb soodustavast pingest kuni pärssiva seisundini. Samuti õpivad osalejad hindama erinevate iseloomujoonte ja ametikohtade mõju tööstressi kujunemisele. Koolituse tulemuseks on osalejate teadmised stressiga toimetuleku kohta ja suurem enesekindlus pingesituatsioonidega hakkamasaamisel.“

Lektor Tõnu Lehtsaar- Tartu Ülikooli psühholoogia professor.
Koolitus toimub Kaveri tee 3 Kaagvere küla, Maarjamaa Hariduskolleegiumi Loovkoda
Koolituse algus kell 10.00
Koolituse lõpp orienteeruvalt kell 18.00