Arhiiv

Et kvaliteetne, taskukohase hinnaga joogivesi ja kanalisatsioon pole ikka veel kättesaadav ka mõnel pool  EL riikides, on kogu Euroopas alustatud   kodanikualgatuse korras allkirjade kogumist EL juhtorganite suhtumise muutmiseks neis küsimustes. Eestis korraldab seda  Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit (ROTAL). 

Kodanikualgatuse „Vesi ja kanalisatsioon on inimõigus“ korraldajad soovivad, et EL muudaks oma praegust, konkurentsile keskenduvat ja täielikult turupõhist hoiakut ning võtaks omaks avalikele teenustele suunatud lähenemisviisi. Veevarustusteenuseid ei tohi liberaliseerida!

2010. aasta 28. juulil kinnitas ÜRO Peaassamblee oma resolutsiooniga 64/292 selgesõnaliselt, et õigus veele ja kanalisatsioonile on inimõigus ning et puhas joogivesi ja nõuetekohane kanalisatsioon on kõikide inimõiguste võtmetegurid. Resolutsioonis kutsutakse valitsusi ja rahvusvahelisi organisatsioone üles eraldama rahalisi vahendeid, et tagada kõigile juurdepääs ohutule, puhtale, ligipääsetavale ja taskukohasele joogiveele ning nõuetekohasele kanalisatsioonile.

Euroopa avaliku sektori töötajate ametiühingute liit (European Federation of Public Service Unions, EPSU) otsustas oma 2009. aasta kongressil algatada miljoni allkirja kogumise kodanikualgatuse „Vesi ja kanalisatsioon on inimõigus“ toetuseks. Toeta algatust ka sina koos sõpradega allkirja andes


Täpsemat infot saab eelmainitud kodanikualgatuse kohta:


INFO:
Kalle Liivamägi,
ROTAL esimees
Tel. 6612 393