Category Archives: Lisamenüüd

koolituskava ROTAL 2021-2022

RIIGI- JA OMAVALITSUSASUTUSTE TÖÖTAJATE AÜ LIIDU K O O L I T U S E D 2020/2021.a   koolitustele registreerumiseks saada e-kiri: riigi.oma@rotal.ee 03.03.2022 – Teema: „Töötaja õigused ja kohustused seoses nõuete (töötasu nõuete) esitamisega.“- lektor Nelli Loomets (EAKL jurist) 31.03.2022 – Teema: „Kuidas tulla toime muutunud maailmas?“ (vaimsest tervisest ja selle hoidmisest) – lektorid:…

Kollektiivlepingud

Riigikogu Kantselei aüKehtna Vallavalitsuse aü AS Signaal aü ROTAL aü Kindlustustöötajate AÜ Liit Eesti Maksu- ja Tolliametnike AÜ LiitEesti Ilmateenistuse Töötajate AmetiühingEPTAÜKaitseliitEesti RahvusraamatukoguRahvusarhiiv AS HoolekandeteenusedRiigikogu KantseleiTallinna LinnaarhiivKehtna VallavalitsusAS SignaalAS If KindlustusEesti Maksu- ja TolliametEesti Meteroloogia ja Hüdroloogia InstituutPäästeametEesti Rahvusraamatukogu ametiühing

Arhiiv

Et kvaliteetne, taskukohase hinnaga joogivesi ja kanalisatsioon pole ikka veel kättesaadav ka mõnel pool  EL riikides, on kogu Euroopas alustatud   kodanikualgatuse korras allkirjade kogumist EL juhtorganite suhtumise muutmiseks neis küsimustes. Eestis korraldab seda  Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit (ROTAL). Kodanikualgatuse „Vesi ja kanalisatsioon on inimõigus“ korraldajad soovivad, et EL muudaks oma praegust, konkurentsile keskenduvat ja täielikult turupõhist hoiakut…

Failid

Ühiste kavatsuste protokoll meetmete vajalikkusest kolmanda osapoole vägivalla ennetamiseks ja leevendamiseks töökohal- 25.september 2014a (ROTAL- Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit)Tööga seotud stress. Raamleping tööga seotud stressi kohta (08.10.2004.a.)ROTALi pöördumine Vabariigi Valitsuse poole (07.05.2009.a.)ROTALi liikmeks astumise avaldusROTALi Esindajate üldkoosoleku pöördumine Vabariigi Valitsuse poolePaneelarutelud EK Projekti konverentsil Riias (2009.a.)Majandus- ja finantskriisist (07.05.2009.a.)Komisjoni teatis Nõukogule ja…

Koolitused

Download [13.97 KB] Download [10.96 KB] RIIGI- JA OMAVALITSUSASUTUSTE TÖÖTAJATE AÜ LIIDUK O O L I T U S E D2018/2019.a.18. detsember 2018.a. – aü usaldusisikud ja aü liikmedMuudatustest uues Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses alates 01.01.2019.a.TööinspektsioonMeeli-Miidla VanataluPiret KaljulaKoolitus toimub Tallinnas, Laulupeo 24 (EAKLi maja 2. korrus)Koolituse algus kell 10.00Koolituse lõpp orienteeruvalt kell 16.0014. veebruar 2019.a.…

Arengukava 2018/2019

RIIGI-JA OMAVALITSUSASUTUSTE TÖÖTAJATE AÜ LIIDU A R E N G U K A V A 2018 / 2019.a.  I. LIIKMESKONNA SUURENDAMINE  1. Ülevaade 2018.a. liikmeskonnastveebr.2019.ROTAL juhatus1.1. jätkata edukamate värbajate ergutamissüsteemi2 x aastasROTAL’i juhatus2. Reklaam ja õppematerjalpidevaltROTAL juhatus3. Kohtumine asutuste/ettevõtete a/ü usaldusisikutegapidevaltROTAL juhatus asutuste/ettevõtete aü usaldusisikud4. Osalemine asutuste ja omavalitsusliitude infopäevadelvastavalt eelnevatele kokkulepeteleROTAL juhatus  II. KOLLEKTIIVLEPINGUTE…

Põhikiri (vene keeles)

СОЮЗ ПРОФСОЮЗОВРАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙУ С Т А ВУстав Союза профсоюзов работников государственных и муниципальных учреждений утвержден 06 мая 2014 года решением общего собрания (конференции) представителей.I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Союз профсоюзов работников государственных и муниципальных учреждений (в дальнейшем «СОЮЗ») является самостоятельной, созданной по собственной инициативе организацией, осуществляющей сотрудничество и представительство чиновников и работников государственных и…