Failid

 1. Ühiste kavatsuste protokoll meetmete vajalikkusest kolmanda osapoole vägivalla ennetamiseks ja leevendamiseks töökohal- 25.september 2014a (ROTAL- Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit)
 2. Tööga seotud stress. Raamleping tööga seotud stressi kohta (08.10.2004.a.)
 3. ROTALi pöördumine Vabariigi Valitsuse poole (07.05.2009.a.)
 4. ROTALi liikmeks astumise avaldus
 5. ROTALi Esindajate üldkoosoleku pöördumine Vabariigi Valitsuse poole
 6. Paneelarutelud EK Projekti konverentsil Riias (2009.a.)
 7. Majandus- ja finantskriisist (07.05.2009.a.)
 8. Komisjoni teatis Nõukogule ja Euroopa Parlamendile. millega antakse teada, et on sõlmitud Euroopa raamkokkulepe, mis käsitleb ahistamist ja vägivalda töökohal (04.12.2006.a.)
 9. Innovation Norway projekt
 10. Kaugtöö soodustamise kokkulepe
 11. IN NORWAY PROJEKT „Kolmanda osapoole vägivalla ennetamisest läbi sotsiaalse dialoogi“
 12. Euroopa Sotsiaaldialoog. Sektoritevahelised suunised kolmandate osapoolte põhjustatud vägivalla ja ahistamise vastu võitlemiseks töökohal
 13. EUPANi ja TUNEDi vaheline leping Euroopa sotsiaaldialoogi katsefaasi kohta keskvalitsuste haldusasutustele aastatel 2008-2009 (11.12.2007.a.)
 14. EUPANi ja TUNEDi ühine seisukohavõtt tööga seotud stressi kohta keskvalitsuste haldusasutustes (19.12.2008.a.)
 15. EUPANi ja TUNEDi sotsiaaldialoogi katsefaasi töökord Euroopa keskvalitsuste haldusasutustele (11.12.2007.a.)
 16. EUPANi ja TUNEDi eestvedamise ja juhtimise ühisdeklaratsioon (04.12.2006.a.)
 17. EPSU pöördumine riigipeadele
 18. EL riikide haldusasutuste peadirektorite ja ametiühingute delegatsiooni ühisavaldus võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse kohta (07.12.2005.a.)
 19. CEMR ja EPSU ühisdeklaratsioon sotsiaalse dialoogi arendamise kohta kohalikes ja piirkondlikes omavalitsustes
 20. CEMR ja EPSU kaugtööd käsitlev ühisdeklaratsioon (13.01.2004.a.)
 21. Punkt 21. ROTAL-i IX esindajate Üldkoosoleku pöördumine vabariigi valitsuse poole, mai 2019
 22. Kokkulepe vaimse tervise....01.07.2021