Liikmed

JURIIDILISED ISIKUD

Politseiteenistujate Ametiühing
Eesti Päästeala Töötajate Ametiühing
Eesti Maksu- ja Tolliametnike AÜ Liit
Sotsiaalala Töötajate Ametiühing
Eesti Ilmateenistuse Töötajate Ametiühing
Eesti Rahvusraamatukogu Ametiühing

 

ROTAL’i OSAKONNAD

Riigikogu Kantselei
Rahvusarhiivi Tallinna osakond
Filmiarhiiv
Tallinna Linnaarhiiv
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet
Kehtna Vallavalitsus
Sillamäe Kultuurikeskus
Sillamäe Muusikakool
AS Signaal TM
Sõmera Kodu
Põllumajandus- ja Toiduamet
Paldiski Kodu
SA Tartu Perekodu Käopesa

Harju Maakohus
Vanglateenistujate Ametiühing
Eesti Kriminaalhooldusametnike Ametiühing
PPA Piiri- ja Migratsiooni Järelvalve Talitus
Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
Kaitseliidu Lääne Malev  
Eesti Töötukassa Tondi Büroo
Eesti Piirivalve Ametiühing
Kaitseliidu Võrumaa Malev
Kaitseliidu Alutaguse Valverühm
Kaitseliidu Harju Valvekompanii
Kaitseliidu Pärnumaa Malev
Maarjamaa Hariduskolleegium
AS If Kindlustuse Ametiühing
Ida-Eesti Päästekeskuse Jõhvi Päästekomando
Tallinna Linnakantselei Strateegiakeskus