Liikmed

JURIIDILISED ISIKUD

Politseiteenistujate Ametiühing
Eesti Päästeala Töötajate Ametiühing
Eesti Maksu- ja Tolliametnike AÜ Liit
ROTAL Viljandimaa Ametiühing
Eesti Ilmateenistuse Töötajate Ametiühing
Eesti Rahvusraamatukogu Ametiühing

ROTAL’i OSAKONNAD

Riigikogu Kantselei
Rahvusarhiivi Tallinna osakond
Filmiarhiiv
Tallinna Linnaarhiiv
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet
Kehtna Vallavalitsus
Sillamäe Kultuurikeskus
Sillamäe Muusikakool
AS Signaal TM
Iru Hooldekodu
Valkla Kodu
Võisiku Kodu
Sõmera Kodu
Narva Sotsiaaltöökeskus
Kohtla-Nõmme Lastekodu
SA Tartu Perekodu Käopesa

Harju Maakohus
Vanglateenistujate Ametiühing
Eesti Kriminaalhooldusametnike Ametiühing
PPA Piiri- ja Migratsiooni Järelvalve Talitus
Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
ROTAL
Eesti Töötukassa Tondi Büroo
Eesti Piirivalve Ametiühing
Kaitseliidu Võrumaa Malev
Kaitseliidu Alutaguse Valverühm
Kaitseliidu Harju Malev
Kaitseliidu Pärnumaa Malev
Haridus- ja Teadusministeerium
Maarjamaa Hariduskolleegium
AS IF Kindlustuse Ametiühing
Ida-Eesti Päästekeskuse Jõhvi Päästekomando
Ida-Eesti Päästekeskuse Iisaku Päästekomando
Lääne-Eesti Päästekeskuse Risti Päästekomando