Liikmed

JURIIDILISED ISIKUD

Politseiteenistujate Ametiühing
Eesti Päästeala Töötajate Ametiühing
Eesti Maksu- ja Tolliametnike AÜ Liit
Sotsiaalala Töötajate Ametiühing
Eesti Ilmateenistuse Töötajate Ametiühing
Eesti Rahvusraamatukogu Ametiühing
Eesti Tegevusterapeutide Ametiühing

 

ROTAL’i OSAKONNAD

Riigikogu Kantselei
Rahvusarhiivi Tallinna osakond
Filmiarhiiv
Tallinna Linnaarhiiv
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet
Sillamäe Kultuurikeskus
Sillamäe Muusikakool
AS Signaal TM
Põllumajandus- ja Toiduamet
SA Tartu Perekodu Käopesa

Harju Maakohus
Vanglateenistujate Ametiühing
Eesti Kriminaalhooldusametnike Ametiühing
PPA Piiri- ja Migratsiooni Järelevalve Talitus
Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

Kaitseliidu Lääne Malev  
Eesti Töötukassa
Eesti Piirivalve Ametiühing
Kaitseliidu Võrumaa Malev
Kaitseliidu Alutaguse Valverühm
Kaitseliidu Harju Valvekompanii
Kaitseliidu Pärnumaa Malev
Kaitseliidu Tapa Malev
Maarjamaa Hariduskolleegium

AS If Kindlustuse Ametiühing
Tallinna Linnakantselei Strateegiakeskus