Norra projekt- Innovation Norway

Projekti periood: 01.märts 2021- 31.august 2022a.
Teema:  Paremad töötingimused läbi sotsiaalse dialoogi avalikus sektoris
Avakonverents toimub 27.-28.aprillil 2021a. ZOOM vahendusel.

Projektis osalevad Norra ja Eesti kohalikke omavalitsusi esindavad organisatsioonid.
Norra Fagförbundet (ametiühing)
Norra KS (tööandjate Liit)
Eestist ELVL (Linnade ja Valdade Liit)
ROTAL (Eesti Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit)

Projekti eesmärgid on:

  1. Arendada sotsiaalset dialoogi ROTAL-i, ELVL-i ja poliitikute vahel
  2. Arendada koostööd tööandjate ja töötajate vahel kohalikes omavalitsustes (KOV- is)
  3. Tõsta tööandjate teadlikkust sotsiaalsest dialoogist ja koolitada tööandjaid ning töötajaid
  4. Arendada informeerimist ja konsulteerimist tööandjate ja töötajate vahel
  5. Luua ohutumaid töötingimusi töökohtadel
  6. Värvata uusi ametiühingu (aü) liikmeid

Projekt aitab kaasa :

  1. Edukama sotsiaalse dialoogi arendamisele ELVL-i ja ROTAL-i vahel
  2. Kontaktisikute koolitusele kohtadel
  3. Teadlikkuse arendamisele erinevates riikides toimivast sotsiaalsest dialoogist (Norra KOV-ides)

 

Uudised